shinyscreenshot 0.2.0 (2021-12-20)

shinyscreenshot 0.1.0 (2020-10-13)

Initial release